You are here

Curset pràctic de xarxes de computadors

Curset per els voluntaris del centre de cooperació per el desenbolupament, https://www.upc.edu/ccd/ca

Barcelona, 22 d'abril de 2019

Documentació en el següent enllaç

http://mortitx.pc.ac.upc.edu/~llorenc/curset-xarxes.pdf

Més fotos del curs el següent enllaç

http://mortitx.pc.ac.upc.edu/~llorenc/curset-xarxes